Det här är NyttoTanken

Vi jobbar inte med att ändra personer eller personligheter men vi jobbar med att utveckla och skapa fler goda vanor.

Vi brinner för att utveckla varje individ utifrån dennes egna starka sidor och förmågor.

Vi jobbar över tid eftersom vår hjärna är lite bekväm och gärna faller in i de gamla vanda mönstren när vi kommer tillbaks från en veckas kurs eller en föreläsning. Ur hjärnforskningsperspektiv ett helt naturligt agerande.

För att kunna skapa fler goda vanor behövs ökad kunskap, färdighet och/eller verktyg att jobba med. En mer bestående effekt fås genom att över tid bli coachad och träna vilket ska göras i din vardag.

Läs mer

Utbildningsmoduler

Medarbetarskap och motivation

Medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt och kan ses som kommunicerande kärl. Delaktighet, som är en viktig ingrediens här, innebär att vi, i våra dagliga relationer och möten, lyckas se olika situationer ur varandras perspektiv och att var och en kan förstå och uppskatta våra egna bidrag till företaget; att se att man är en viktig del av helheten och att alla behövs.

Vi jobbar med att skapa förståelse för hur vi skapar möjlighet till motivation och ökad nytta i organisationen med hjälp av ett positivt medarbetarskap.

Att leda sig själv - beslutsfattande och problemlösning

När du är ledare och/eller chef är det viktigt att du kan leda dig själv. Du behöver klargöra vad du står för och vem du är samtidigt som du behöver skapa ordning och reda för att kunna prioritera rätt. Om du har en balanserad bild av dig själv och klarar att jobba med rätt saker dvs det som ger faktiskt nytta. Då finns goda förutsättningar att få en bra utveckling och bra resultat både hos dig själv och dina medarbetare.

Vi jobbar här med att hitta tidstjuvar och vad som är viktigast för att kunna jobba effektivt utan att behöva stressa.

Hur är vi människor?

Vår hjärna gillar att göra saker som vi alltid gjort. När vi följer invanda mönster aktiverar det striatum, vi får en belöningssignal som bekräftar att det vi gör är bra. Gör vi inte som vanligt tycker hjärnan att det är jobbigt. Dessa jobbiga känslor behöver övervinnas och för detta ändamål behöver frontalloben (hjärnans smartaste del) träda in. Att använda frontalloben är betydligt mer energikrävande än att göra som vanligt.

Vi jobbar här med att skapa färdigheter att hantera människor genom att förstå varför vi reagerar på olika sätt.

 

 

Referenser

Marcus Carlsson

National Gummi AB

Marcus Carlsson
Produktionsledare

Jag har gått ledarutvecklingsprogram via Nyttotanken och har stor nytta av material. Jag får nytta av det i min vardag och kan gå tillbaks i materialet för att påminna mig själv. Jag har fått ett bättre självförtroende och känner mig trygg i att hantera jobbiga situationer.

Läs mer »

Benny Nilsson

National Gummi AB

Benny Nilsson
Production Manager

Våra arbetsledare på National har gått utvecklingsprogrammet Nyttotanken och i min roll som produktionschef och deras chef ser jag flera förbättringar. Bland annat en klar förbättring av kommunikation mellan funktioner och mellan olika nivåer på avdelningen.

Läs mer »

Anders Johansson

Viking Malt

Anders Johansson
Produktionsledare

Jag har haft 7 träffar under 8 månader med min coach för att stärka mig i mitt ledarskap som produktionsledare och expert. Som underlag i samtalen använde vi oss av Nyttotankens moduler, vi kom överens efterhand vilka moduler som passade just mig bäst, för att gå vidare.

Läs mer »

 

 

Kontakta oss